DLYFormulario

Kiroldegia - Bazkidetza

Informazio gehiagorako https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU072124715

Harremanetarako

Kobrantza

Abonuaren mota

*Familiarra bada bakarrik bete onuradunak:

1. Onuraduna

2. Onuraduna

3. Onuraduna

4. Onuraduna

Lege oharra:

Ez da iragartzen hirugarrenei datu pertsonalik lagatzea.
Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko eskubidea erabil dezakezu, bai eta datuak tratatzeari mugak jartzeko edo aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idatzizko komunikazio bat bidali behar duzu, nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia bat bidalita arduradunaren helbidera edo datuak babesteko ordezkariaren helbide elektronikora (dbo-dpd@urnieta.eus.).