Dokumentuak
Atzealdea

Terrazen ordenantza

Terrazen ordenantza

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluaren ondorioetarako, jendaurrean jartzen da BIDE PUBLIKOAN TERRAZAK JARTZEKO ETORKIZUNEKO ORDENANTZA onartzeko espedientea gaurtik hasita 2021eko urriaren 31rarte. Etorkizuneko ordenantzek  afekta ditzakeen subjektuek eta erakunde adierazgarrienek Udalaren egoitza elektronikoaren bidez edo BERTAN bulegoen bidez jakinaraz dezakete beren iritzia.