Asset Publisher

Iruzurraren aurkako plana

Iruzurraren aurkako plana

Iruzurra eta ustelkeria fenomeno sozial, politiko eta ekonomiko konplexuak dira, eta herrialde guztiei eragiten diete. Ustelkeriak erakunde demokratikoak ahultzen ditu, garapen ekonomikoaren erritmoa murrizten du eta gobernuan egonkortasuna kaltetzen du.

Urnietako Udalak konpromisoa hartzen du iruzur, ustelkeria edo eroskeria ekintzatzat har daitezkeen jokabideen aurrean tolerantziarik ez izateko, bai alderdi publikoari dagokionez, bai pribatuari dagokionez; eta bere gain hartzen du iruzurraren eta ustelkeriaren aurka modu guztietan borrokatzeko konpromisoa, estortsioa eta eroskeria barne, eta, xede horretarako, politika zehatzak garatzeko konpromisoa.

Udalak bere gain hartzen du ustelkeriaren eta iruzurraren aurkako erronkan aktiboki parte hartzeko erantzukizuna, bere jarduera-eremu guztietan. Eta iruzurrari eta ustelkeriari aurre egiteko konpromisoa hartzen du, Udala osatzen duten pertsona guztien jokabidea gidatu behar duten arauak, prozedurak eta printzipioak ezarriz. Horren ildotik, Udalak iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako honako politika hau onartzen du.

Iruzurra prebenitzeko Politika honetan aurreikusitako mekanismoek ezin dute, berez, Udalerako kaltegarria den egoerarik edo gertaerarik ez egotea guztiz bermatu. Haren eraginkortasuna haren gobernu-organoak zehazten duen tonu etiko edo moralaren araberakoa izango da, bai eta berorren betetze-kulturaren transmisio eraginkorraren araberakoa ere, Udalaren eta hura osatzen duten pertsonen azken interesa islatzen dutenak.

 

Iruzurraren aurkako plana

Iruzurraren aurkako plana [pdf]