BIZIKIDETZA

bizikidetza2GOGOETAREN TXOKOA  EKIMENAK  ARGAZKIAK  DOKUMENTUAK  HARREMANA

Gatazka baten aurrean orientatzeko gakoak III

Komunikazio eraginkorraren garrantzia

Gatazka egoera batean komunikazio egokia gauzatzeak konponbidea lortzeko bidea erabat errazten du. Aldeek zer esaten duten (ideiak, pentsamenduak emozioak…), nola esaten duten (lengoaia, fisionomia, ahotsaren tonua..) eta zertarako esaten duten  (helburuak, espektatibak, nahiak…) identifikatzea eta aztertzea garrantzitsua da egoera modu eraginkor batean bideratu ahal izateko.

Komunikazioa ikuspuntu sistemiko batetik ulertu behar dugu, guk geuk egiten edo esaten dugun horrek, norberarengan, besteengan edo testuinguruan eragiten duelako. Nahiz eta gatazka egoera batean, komunikazio prozesua, ehuneko ehunean gure esku ez dagoen, gugan aldaketa positiboa ahalbidetzeko erantzukizun pertsonalean jarri behar dugu fokua.  Besteek, gatazka egoera bati nola egiten dioten aurre gure kontrolpetik kanpo dago, baina, zer egin dezakegu guk gatazka egoera baten aurrean? Nola ahalbidetu ditzakegu konponbiderako aukerak?

 Hona hemen oinarrizko lau irizpide komunikazio eraginkorrerako:

 • Hitz egiterakoan, nire ideiak, sentimendua, iritziak, balioak eta abar adierazten ditut.
 • Adierazi edo esan dudan hori ulertua izan dela baieztatzen dut.
 • Beste pertsonak esateko edo adierazteko duena modu aktiboan entzuten dut.
 • Ulertu dudala baieztatzen diot.

Gatazka baten aurrean orientatzeko gakoak II

Nire burua ulertzea

Aurrena, beharrezkoa da geure buruak ulertzea. Elkarrizketaren aurretiazko baldintza da norberarekiko zintzotasuna, arbitrarioa ez den elkarrizketan laguntzeko.

Kontuan izan ezinezkoa dela ez komunikatzea. Izan ere, hitzek eragin oso txikia dute (% 7) hitzik gabeko komunikazioarekin alderatuta (% 55). Horregatik, gure mezua hitzez adierazten jakin baino lehen, oso garrantzitsua da gure gorputzarekin zer komunikatzen ari garen jakitea, keinuak, jantziak, ahots-tonua… Izan ere, baliteke baldintzatzaile batzuek (adibidez, gaizki lo egin izana) besteekiko komunikazioan eragina izatea. Baliteke, gure izaeragatik, besteengandik urruntzen gaituzten keinuekin (autoritate-keinu batzuk eskuekin, adibidez) adierazteko joera izatea, ohartu gabe.

Horrez gain, inoiz sakondu ez ditugun eta elkar ulertzea mugatu dezaketen jarrera eta sinesmenekin jarduten dugu batzuetan.

Barne-informazioa infinitua eta dinamikoa da. Gu mugatuak gara. Ez dugu jakingo dena geure buruaz, baina, adi egon gaitezke geure barrua entzun eta ulertzeko; barne-irratiaren diala piztuta edukiz.

Auto-ulermen horretan sakontzeko oinarrizko bi irizpide baliozkotzea eta zintzotasuna dira:

 • Baliozkotu. Geure buruarekin atseginak eta permisiboak izatea. Sentitzen eta pentsatzen dugun guztia ondo dago. Oraingoz ulertzen ez dugunak edo desatsegina iruditzen zaigunak ere badu bere izateko arrazoia, bere funtzioa.
 • Zintzotasuna. Baliozkotzeak bidea ematen digu sakontzen joateko, zergatiak galdetuz eta zintzotasunez erantzunez, ez baitugu gezurrik esateko beharrik.

Gatazka baten aurrean orientatzeko gakoak I

Zer da gatazka?

Bi alderen edo gehiagoren artean premia, helburu, interes edo ikuspegi kontrajarriak izatean ematen da gatazka. Kudeaketaren arabera, emaitza eraikitzailea edo suntsitzailea izango da.

Bizitzaren funtsezko osagaia da gatazka. Izaki sozialak garen heinean hertsiki lotua dago gure bizitzari eta geure harremanei. Gatazka hitzak konnotazio negatiboak izaten ditu gehienetan baina berez ez du zertan horrela izan behar, betiere ikaskuntza prozesu moduan ulertzen badugu. Gatazka egoerekin egiten dugu aurrera edo atzera, krisialdi uneak dira, aldaketa eta garapena sustatzen duten abaguneak alegia. Horrek ez du esan nahi zailtasunez beteriko bidea ez denik, baina ikuspuntu eraikitzaile batetik jardunez gero, sortzen diren aukerak interesgarriak izan litezke pertsona edo talde moduan garatu eta indartzeko.

Gatazka baten aurrean ez dakigu ondo zein den jarraitu beharreko bidea eta garbi izan behar dugu ordurarte erabiltzen genituen estrategiak askotan ez dutela balio izango. Gainera gatazka egoera bakoitza desberdina izango da eta hortaz konponbidera iritsi arteko prozesuan baliatu beharreko erremintak eta aurrera egiteko hartu behar diren erabakiak ere anitzak izango dira.

Gatazkak emozioz beteriko esperientziak izaten dira, baina batez ere Ikaskuntza eta informazioz beterikoak. Ezagutzen ez genituen baliabideak eta jarrerak aurkitzera eta gaitasun berriak ikastera behartzen gaituzte eta geure mugak gainditzen laguntzen digute.

Honengatik guztiarengatik, garrantzitsua da komunikazioarekin esku-hartzearekin hasi aurretik geure burua aztertzea, eta gatazka egoera baten aurrean nola jokatzen dugun kontziente izatea; gatazka bat kudeatzerakoan zeintzuk diren gure indarguneak eta zer hobetu dezakegun ezagutzea alegia.

Orain erabaki dezakeguna

Carlos Martin Beristainek, “El tiempo de las 7” artikuluan, antzinako herriekin lan egiten duen pertsona batek dioena kontatzen du: “Ipar Amerikako indigenek, erabaki garrantzitsu bat hartu aurretik, hurrengo zazpi belaunaldiak izaten dituzte gogoan”. Jarraian, hausnarketa hau egiten du Beristainek:

Zenbaki zehatza edo mitikoa dirudi, baina, etorkizunaz ez ezik, gu hilik egoten garenean hemen egongo den jende zehatzaz hitz egiten digu. Denboraren jabe direla uste duten politikariak ditut buruan, denbora administratzeko eta definitzeko modu bakarra balitz bezala jokatzen baitute: beren modua. Egiaren Batzordeari bi urte eta hilabete bat eskaseko lana gelditzen zaio. Baina indigenek erakusten digute zertarako egiten dugun lan: hurrengo zazpi belaunaldientzat.

Epe luzeko ikuspegi hori garrantzitsua da proposatzen dugun lanean. Orain hartzen ditugun erabakiek, egiten dugun edo egiten ez dugun guztiak, datozen belaunaldiei eragingo die. Orain aukera dezakegu zer ikusiko duten etorkizun horretatik begiratzean. Arte japoniar honetan akaso inspirazioa topatuko dugu erabakia hartzeko:

Kintsugi (金継ぎ?) (japonieraz: urrearekin egiten den zurgin-lana) edo Kintsukuroi (金繕い?) (gauzen konponketa urrearekin) Japoniako teknika bat da, zeramikazko ontzien arrakalak konpontzeko erabiltzen dena. Urre, zilar edo platino hautsa nahasi zaion erretxinazko berniza erabiltzen da. Filosofia baten parte da: hausturak eta konponketak gauza baten historiaren parte dira, eta, ezkutatu beharrean, erakutsi egin behar dira, argitara atera, agerian utzi, objektua ederragoa izateko eta haren antzaldaketaren  eta historiaren berri emateko.

Nolakoak izan behar dute gune errestauratiboek?

Elkarguneak sortzeko aukerak eta baldintzak sortzea da kontua. Elkargune horiek partaideen borondatean oinarritu behar dira, gune seguruak izan behar dute, foku mediatikotik eta prozesuen liskar alderdikoietatik kanpo (testuinguru baten barrenean), gure iragan bortitzen eragina jasan duten pertsonen parte-hartze aktiboa izan behar dute, eta sare soziala eta pertsonen arteko harremanak berregitera bideratutako espazioak izan behar dute. Zaintza-gune bat, indarkeria-egoerak saihestu eta betikotzen ez dituena, arazoa konpontzea bilatzen duena, eragindako kalteak konpondu eta eragindako harremanak berregiten dituena, horrela komunitatearen gatazken eraldaketa bermatuko duten harremanen sarea sendotuz.

Topaguneetarako prestatze-lanak zubi eta sareak sortzen ditu. Parte hartzeko prest dauden pertsonak aurkitzeko jardunbidea da, pluraltasuna bilatzen da, eta topaguneetan ahalik eta sentsibilitate eta bizipen gehien aurkituko ditugu. Armiarma-sareen modura, ordura arte gertagaitza zen sare bat ehuntzen da.

Herrietako topaguneek balio indartsua eta garrantzitsua dute. Goi mailako politikatik haratago, herrian edo hirian gertatzen dira gure eguneroko harreman gehienak, adostasun eta desadostasunak. Gure arteko konfiantza berreskuratu behar dugu, baita besteekin elkartzeko gaitasuna ere, desadostasunari ere beldurra galtzeko. Desadostasuna, giza duintasunaren iparrorratza galtzen ez dugunean, aukera berrietarako eta hobetzeko bidea da.

Zer dira gune errestauratiboak?

Partaidetza-gune beharrezkoak dira gure ustez. Gune horiek, gutxi-asko antolatuak, prozesu zabalagoen parte dira: haietan bereganatzen dute zentzu handiagoa, eta, aldi berean, testuingurua elikatu eta aberasten dute.

Gureak bezalako gizarte konplexu, askotariko eta desberdinetan pixkanaka bidea urratzen ari diren praktika errestauratiboetan dute iturburu, baina antzinako kulturetan errotutako jardunbideak dira, komunitate zentzu handia duten mundu osoko antzinako eta indigenen jardunbideak.

Errekontziliazio hitzaren esanahi etimologikoari erreparatuz gero, ikusiko dugu latinetik datorrela: re- aurrizkia du eta conciliare aditza du oinarrian. “Concilium” izenari lotua dago (batzarra, bilera, batasuna). Beraz, errekontziliazioaren kontzeptuan, adiskidetzearenean, jatorrian, norbait taldean berriz onartzea da, adostasuna lortzea, batzarrera itzularaztea.

Horrela, bada, adiskidetzea eta harremanak berregitea bide ezin egokiagoak dira zauriak erantzukizunez eta modu konpartituan sendatzen saiatzeko, “lagun hurkoarengan” geure burua ikusiz, duintasuna muinean jarriz, lan eginez halakorik “beste inoiz ez” gertatzeko eta jendearen eta gizartearen premia berriak agerrarazteko.

Jarduera horiek komunitatearen garapena bilatzen dute, bai eta gatazka eta tentsioak lantzeko eta kudeatzeko eta aldi berean kaltearen erreparazioa egiteko gaitasuna ere, harremanak hobetzen baitira eta lotura emozionalak sustatzen. Lagungarriak dira komunikazio afektiboa bultzatzeko (pertsonen sentimenduak dira komunikazioaren muina), bai eta batzuen jokabideak besteei nola eragiten dien hausnartzeko ere. Kontzientzia, enpatia eta erantzukizuna sustatzen dute.

Topaketa horietan, edozeinek har dezake parte: indarkeria modu zuzenean jasan dutenek, indarkeria erabili edo babestu dutenek, bai eta lekuko izan direnek edo gaitik urrun egon direnek ere. Nolanahi ere, gune horiek ez dute bilatzen bizipenak, giza eskubideen urraketa desberdinak eta erantzukizunak parekatzea. Kontua ardura hartzea da: alde batetik, norberak, eta, bestetik, komunitate osoak. Erantzunkidetasun ariketa bat da.

 

Zergatik behar dira gune errestauratiboak?

Une honetan, hiru baldintza betetzen dira, hiru baldintza sinple:

 1. Pertsona batzuek pentsatzen edo sentitzen dutena adierazteko premia eta desioa dute.
 2. Pertsona batzuk prest daude entzuteko.
 3. Aurreko guztia errazagoa egiten duten distentsio egoera dugu.

Begien bistakoa eta erraza ematen duen hori ez da gertatu uste genezakeen bezain maiz. Nork bere buruari ezarritako isiltasunak, elkarrekiko konfiantza faltak, beldurrak, aurreiritziek edo beste errealitate batzuk ez ezagutze hutsak zailtasunak sortu dituzte: batetik, beren barrena husteko premia zuten pertsona batzuek trabak izan dituzte horretarako espazio seguru bat lortzeko, eta, bestetik, enpatiaz entzuteko prest zeuden pertsonek trabak izan dituzte juzgatuak izan gabe jokatzeko, maiz ekidistantzia leporatzen baitzitzaien, edo traizioa.

Baina topaketa horiek posible ez ezik onak eta beharrezkoak ere badira hiru konpromiso hauek garatzeko: iraganari begira, haren azterketa kritikoa egitekoa; orainari dagokionez, erreparazioa ematekoa; eta, etorkizunari gagozkiola, prebentzioa bultzatzekoa.

Iragana eta azterketa kritikoa

Askotariko istorioak zuzenean entzuteak enpatia sortzen du, eta horrek informazio lerratu edo sinesmen dogmatiko gisa errotuak ditugun ziurtasunak zalantzan jartzea eragin dezake. Kontatzen dituenarentzat, zentzua sortzeko ariketa denez, iraganeko esperientziak ordenatzeko saiakera da, eta horrek esanahi berriak sor ditzake. Hau da, ezinbestean, bizi ditugunez bestelako errealitateak ezagutzeak aurrez aurre jartzen gaitu jarduteko eta sentitzeko erabiltzen genituen “egiekin”, eta emaitza gehiago ere ematen ditu, eta ez zaigu hain zaila izango geurea zalantzan jartzea besteen esperientziari eta sentimenduari leku egiteko.

Oraina eta erreparazioa

Elkarri aditzeak giza duintasuna aitortzea du oinarria (norberarena eta besteena): bestearengan nork bere burua ikustea, eta aspektu oinarrizkoenetan onartua sentitzea (gizakiak garela eta hori aski dela errespetua merezi izateko) beharrezkoa da edozein elkarrizketa zintzotan. Errekonozimendu hori berez da erreparatzailea, sendagarria, iraganeko indarkeriak premisa bati eusten baitzion, alegia: bazeuden gauza garrantzitsuagoak pertsona guzti-guztien giza duintasunaren errespetua baino.

Etorkizuna eta prebentzioa

Esperientzia hauek argi erakusten digute zein mekanismotatik eraikitzen dugun “bestea”, nola bihurtzen dugun etsai eta nola polarizatzen ditugun harremanak. Giza duintasuna eta “bestearen” errekonozimendua elkarbizitza osasuntsu baterako beharrezkoa den zentraltasunean jarriz egin behar dugun etengabeko prebentzio-lanari buruzko kontzientzia dakarkigute gune horiek. Gainera, espazio horietan parte hartzen duten pertsonek bizi dituzten loturak berreraikitzeko esperientziek ondorioak dituzte haietatik haratago; haien eragina biderkatzailea izan daiteke, litekeena baita haien inguruan harreman-modu berriak sortzea eta transmititzea, baina indarkeriazko egoerak sor litzaketen baldintzen aurrean hobeki blindatuta.

Apurtutakoa konponduz

Euskal gizarteak nabarmen egin du aurrera bizikidetza baketsuago baterako bidean, zauri asko utzi dituzten hamarkada askotako indarkeriaren eta zatiketaren ondoren. Heriotzak eta dolu zailak bizi izan ditugu, zauri fisiko eta emozionalak, baita moralak ere. Eta hautsi dira harremanak, taldeak, komunitateak eta, batez ere, konfiantza urratu da.

Egoera horren aurrean, hamarkadak dira gizartearen ehuna sendatzen eta berreraikitzen saiatzeko ekimenak egiten ari direla. Ekimen horietako batzuk mugarri izan ziren, ausardiagatik eta aurrekaririk gabeko bizikidetzari egindako ekarpenagatik: hainbat jatorritako indarkerien biktimen arteko topaketak, biktima eta biktimarioen artekoak, sentsibilitate desberdinetako pertsonen artekoak zenbait herritan, edo, besterik gabe, egunero espazio berberak partekatzen ez zituzten pertsonen artekoak. Ekimen asko izan dira, eta berri ere ez dira gaur egun. Esan nahi al du horrek, ordea, normaltasunera iritsi garela? Iritsi gara gure helmugara?

Bakea eraikitzeko bideak ez du amaierarik. Eraikitzeaz ari gara, ibiltzeaz, eta ez leku jakin batera iriste hutsaz. Izan ere, lortutako mugarri edo helburu bakoitzak bide berriak irekitzen ditu. Hori bera gertatzen da topagune hauekin: gizartearen ehuna oraindik urratua dagoela berresten dute, eta ohartzen gara horrek pertsona askoren eguneroko bizitzan duela eragina, eta sare soziala berreraikitzeko eta sendatzeko guneak behar direla. Hainbat artikulutan saiatuko gara argitzen zergatik eta nola.

Nora garamatzate?

Gizakiok jendetzari jarraitzeko joera dugu, gauza jakin baten merezimenduak aztertu gabe. Bandwagon efektua edo arraste-efektua izenez ezagutzen da joera hori. Zenbat eta jende gehiagok sinetsi zerbaitetan, orduan eta jende gehiago batuko da ebidentzia kontuan hartu gabe. Efektu honengatik babestu ohi ditugu irabazletzat jotzen ditugun kausak. 

Kausa justuen alde gertatzen denean arraste hori, adibidez giza eskubideen edo genero berdintasunaren defentsan, agian ez zaigu hainbeste axola jendeak batzeko izan dituen arrazoiak. Baina ez dezagun ahaztu isuri kognitibo bat dela: kontzientzia edo azterketa kritikorik gabeko jarrera bat, oharkabean egiten duguna. 

Gure gizartean pairatutako indarkeriak berriro ez errepikatzeko borondatea oso zabalduta dago, zorionez. Baina zein neurritan geureganatu dugu borondate hori modu sakon eta kritikoan? Zertara konprometitzen gaitu? Zergatik batu gara korronte horretara?

Geure arraste propioak identifikatu eta auzitan jarriz, oinarri sendoagoak izango dituzte geure kausa justu horiek. 

Ba(na)tzen gaituena

Gizarte polarizatu batean bizikidetza baketsu bat eraikitzeko, batzen gaituen horretan arreta jartzea gomendatu ohi dugu gai hauetan lanean gabiltzanok. Izan ere, lubakietatik jardunez ezinezkoa da komunitate bateko harremanak berreraikitzea. Ariketa honetan murgiltzen garenean konturatzen gara zenbat gauza partekatzen ditugun etsaitzat hartzen genituen horiekin. Hala, bestearen duintasuna onartuz, enpatia aktibatzen da eta harremana sendatzeko bideak irekitzen dira.

Horrek ez du esan nahi banatzen gaituzten gauzak desagertzen direnik. Ezberdintasunek hor jarraituko dute: ideologia, klase, gustu edo jatorri ezberdinetakoak izaten jarraituko dugu, eta talkak eta tentsioak sortuko dira ondorioz. Azken finean, gatazka gizaki izatearen parte da. Baina polarizazio sakon edo indarkeria egoeretan ez bezala, beste dimentsio bat hartzen dute ezberdintasunek gizarte baketsuagoetan: ez dira besteari duintasunez bizitzea ukatzeko arrazoi.

Banatzen gaituzten aspektuak onartzea da batzen gaituen hori deskubritzearen albo-emaitza paradoxikoa. Giza duintasunak, gizaki guztiok esentzia partekatua, berdindu egiten gaitu, baina baita banatu ere ezberdintasunak naturaltasunez kokatzen dituen heinean.  Ongi etorria banaketa, beraz, batuketa baten emaitza denean!

Galdera etikoak

Geure bizitzak etikoki bizitzeko geroz eta aukera gehiago daude: kontsumo etikoa, banku etikoa, politika etikoak… “Etiko” abizena duten aukerekin lasaixeago geratzen garela dirudi. Baina ez da nahikoa. Etiko bezala azaltzen den edozer inolako hausnarketarik gabe geure egitea tranpatia da, hausnarketa baita hautu etikoen funtsa. Etika ez da erantzun bat, galderak egitea baizik.

Baketikek horrela definitzen du etika: gure kontzientziak egin behar duen ahalegina giza duintasunaren errespetuak planteatzen dizkion eskakizunen aurrean. “Ahalegina” hitza azpimarratzen dugu, hor baitago gakoa: geure buruei galderak egitea, eta agertzen diren erantzunei galdera gehiago egitea, betiere giza duintasuna erdigunean jarrita. Prozesu hori da giltza.

Beraz, “etiko” abizena duen edozer uler dezagun honela: atzean giza duintasunaren aldeko hausnarketa sakon bat duen proposamena. Ez formula magiko bat, ezta ongiaren islada gardena ere. Gizaki guztiok duintasunez bizitzea jomugan duen aukeretako bat besterik ez.

Iragan distopikoetatik, etorkizun baikorragoetara (II)

Ez dakigu ia ezer etorkizunaz, ez dakigu ze erronka, ze mehatxu eta ze aukerei egin beharko diegun aurre. Desio dugun etorkizuna irudikatzeko orduan, komeni da hiru premisa hauek kontuan hartzea:

 1. Elkarrekin biziko gara. Elkarrekin bizi izan gara, hala bizi gara eta, gerora, gutariko gehien-gehienek ere elkarrekin jarraituko dugu. Herrialde eta gizarte bereko partaideak gara; ontzi berean goaz. Eta denok gaude mundu berean.
 2. Gatazkak izango ditugu. Desberdinak izan gara, gara, eta izango gara. Desberdin ikusten ditugu mundua eta bizikidetza. Dudarik gabe, liskarrak, desadostasunak eta gatazka berriak izango ditugu geure bizikidetzan.
 3. Elkarrekin bizitzen jarraitu beharko dugu. Hau da, elkarrekin gatazkan biziko gara, eta horrela jarraitu beharko dugula dakigu.

Hau modu askotara egin dezakegu: indarkeriaz, zapalkuntzaz, etikarik gabe edo lankidetzaz, duintasuna errespetatuz, gizalegez. Bata ala bestea aukeratu, ez ditu hiru premisa horiek aldatuko. Zer aukeratuko dugu? Ze genero literariotan bizitzea gustatuko litzaiguke?

Iragan distopikoetatik, etorkizun baikorragoetara (I)

Distopia pertsonen askatasun, eskubide eta ongizatearen aurkakoa izateagatik nabarmentzen den gizarte bat da, non kontrola eta indarkeria nagusi diren. Utopiaren aurkakoa da. (Wikipedia) Zientzia fikziozko literaturan edo telesailetan deskribatu ohi dira halako gizarteak, askotan etorkizunean kokatuta. Boladan dabiltza azken aldian genero honetako hainbat telesail.

Noski, ez da beharrezkoa fikziora jotzea halako egoerak ezagutzeko: gure gizartea iraganean nahikotxo distopikoa izan da. Hamarkadetan zehar kontrola eta indarkeria ezagutu ditu, utopiaren aurkakotzat jo daitekeen egoeran murgilduta. Ez dugu distopia gehiagorik nahi, eta horretan gabiltza lanean, iragan ilunak kontatzetik hasita. Iraganeko distopiak orainaldi baketsuago batetik kontatzeari “historia” edo “memoria” bezala ezagutzen ditugu, eta etorkizun hobeago bat eraikitzea izan ohi du xede.

Bakearen aldeko bidean gure gizartearen egungo egoera genero literario baten bidez deskribatuko bagenu, agian nobela historikoaren eta “hopepunk” zientzia fikzio itxaropentsu eta baikorraren garaian gaudela esan genezake. Iragana ezagutu, etorkizun baikor eta itxaropentsu baten alde lan egiteko.

Elkarrizketarako prest

Elkarrizketa behar da, elkarrizketa eskatzen da, elkarrizketarako prest gaudela diogu. Eguneroko gure gatazketan zein komunikabideetan agertzen diren deklarazioetan elkarrizketari deia egitea oso ohikoa da. Baina zertaz ari gara zehazki? Zer esan nahi du “elkarrizketa” kontzeptuak? 

Hemen oinarrizko hiru ideia:

Elkarrizketa ez da hitz egitea. Edo ez hori bakarrik. Bakoitzaren egiak adieraztea beharrezkoa da, baina neurri handi batean, entzutean oinarritzen da. Ordea ez da, ezta ere, entzutea bakarrik, modu pasiboan, ezer aldatzeko borondaterik gabe entzuteak ez baitu balio. 

Elkarrizketak geure pentsamoldea aldatzeko prestutasuna eskatzen du. Geure egiak zalantzan jartzeko prest egon behar gara, egia osoaren jabe ez garela argi edukiz. Umiltasun printzipio batek gidatu behar gaitu.  

Elkarrizketa lankidetza ariketa bat da. Horretan desberdintzen da eztabaida, ika-mika eta telebistako tertulietan ohikoak diren dinamiketatik, lehian eta norgehiagokan oinarrituta daudenak. Elkarrizketa batean bestearen egiak behar ditugu geureak osatzeko, elkarren behar bat dago.

Hiru irizpide hauek gogoan izanda, errazago desberdinduko ditugu elkarrizketa bat eta monologo, norgehiagoka, auto-afirmazio edo elkarrizketa bezala saltzen diren bestelako komunikazio dinamika suntsitzaileak.  

Giza eskubideak: orientatzeko hiru irizpide (III)

Instrumentalizazioaren mehatxuaren aurrean… Esperantza

Giza eskubideen mezua mundu globalizatuan zabaltzea lagungarria izan da hizkera erreferentzial bat sortzeko, bai balioei bai arauei dagokienez, eta, aldi berean, instrumentalizazio politikorako erabiltzen da, estatuak eta hedabideaz haietaz baliatzen baitira.

Ordea, instrumentalizazioaren mehatxua txikia da oraindik ere baduen eta izango duen indarraren aldean. Giza eskubideak defendatzea, hortaz, etikoa da, baliagarria, beharrezkoa.

1948an haien aldarrikapena egin zenez geroztik, asko egin dugu aurrera, eta baliagarria da handik 70 urtera ere. Beraz, esan genezake arrazoi asko ditugula inozo ez baizik eta baikor izateko. Javier de Lucasek honela zioen: “Gure garaiotan, baikortasuna betebehar moral bat da. Gauzak hobetzeko baikortasun ez inozo bat”.

Baikortasun horrek etengabe giza eskubideen alde egitera garamatza, eta hezkuntzan indar berezia egitera. Eskolak eraldatzailea izan behar du hezkuntzan, giza eskubideei dagokienez. Transmititu behar du gizon-emakume guztion duintasuna eta planeta zaindu beharra dagoela, ikuspegi kritiko eta autokritikoarekin.  

Pilar del Ríok dioen bezala: “Herritarrak gara munduko potentziarik handiena, nahiz eta sistema etengabe saiatzen den gure arretan beste nonbait jarrarazten gure potentzia hori erabil ez dezagun”.

Giza eskubideak: orientatzeko hiru irizpide (II)

Bidegabekeria estrukturalen aurrean… Nork bere buruari begiratu behar, baita urrutirago ere

Munduan giza eskubideak errespetatuz gero, berdintasuna egiazkoa izango da, eta aberastasuna hobeki banatua egongo da. Giza eskubideen alde lan eginez gero, hori da etorkizuna: duintasunezko bizitza.

Giza eskubideen urraketa askok injustizia estrukturalak dituzte iturri, edo injustizia horien erruz biderkatzen dira: pobrezia, boterearen abusua, kolonialismoa… Horregatik, giza eskubideak asmo oneko deklarazio hutsa izan ez dadin, errealitatean errotu gabeko adierazpen izan ez dadin, egituren azterketari beha egin behar da lana, ekintza.

Azterketa honetan, pribilegiozko lekuan ikus dezakegu geure burua. Ongi jakinda ezin garela % 100ean koherenteak izan eta ez ditugula ezabatu goizetik gauera gure pribilegioak, ohar gaitezen, bederen, nolako tokia dugun egituretan eta jar ditzagun gure pribilegioak giza eskubideen alde (adibidez, arrazengatik bazterturik, pobreturik edo isilarazirik dauden taldeei tokia eta ahotsa emanez …).

Azterketa estruktural hau lagungarria izan dakiguke ohar gaitezen besteen giza eskubideen alde lan egiteak ez dakarrela inola ere norberaren eskubideak galtzea (gehienez ere, pribilegioak galtzen dira). Eta, horri dagokionez, eskubideen urraketa batek sekula ez du justifikatzen beste eskubide batzuen urraketa. Giza eskubideak gizaki orori dagozkie, guzti-guztiei (ez bakarrik gutarrei edo “zintzoei”).

Giza eskubideak: orientatzeko hiru irizpide (I)

Haiek bermatzeko zailtasunaren aurrean: Erantzukizuna

Giza eskubideak betetzea gobernuen eta nazioarteko erakundeen kontua ez ezik gizaki guztiena ere bada. Gizon-emakume guztiok arduratu behar dugu nolabait, bakoitzak ahal duena eginez, giza eskubideak bermatu daitezen. Gizakiok elkarri lotuak gaude, eta gure ekintzek besteengan dute eragina, eragin eraikitzailea edo suntsitzailea, gure jokatzeko moduaren arabera. Hori horrela delarik, denok erantzukizunez jokatuz gero, eta giza eskubideak denon ardura indibidual eta kolektiboa dela aintzat hartuz, aukera handiagoa izango da bete eta berma daitezen.

Pilar del Río –kazetaria eta Pertsonen Betebeharren Gutunaren bultzatzailea– ikuspegi horren defendatzailea da, eta erantzukizunaren etikaren barrenean kokatzen du:

“Pertsona askok uste dute beren eskubideek ez dutela loturarik betebeharrekin. Badirudi pertsonek eskubideak eskuratu dituztela beren hazkuntzarako eta gozamenerako eskuratu dituztela, nork bere buruarentzat, bere ingurukoekiko, ingurunearekiko edo estatuekiko inongo ardurarik hartu beharrik ez balego bezala. Baina beharrezkoa da eskubideez ari garenean, elkarrekiko ardura batetik aritzea”.

Argitu beharrekoa da gizaki guztiok ez dugula erantzukizun bera. Erantzukizunak, bestalde, honakoa dakar berekin: beste aldera ez begiratzea gobernu batek inpunitatez eta sistematikoki giza eskubideak urratzen dituenean. Ezinbestekoa da kargu hartzea: gobernuei eta erakundeei eskatzea, eta presio eta bultza egitea ere bada erantzukizuna nork bere gain hartzeko modua.

Bada gauza bat, ardura eta erantzukizunaren parte garrantzitsua dena: ongi informaturik egon behar dugu, kritikoak izateko gaitasunari eutsiz eta mezu egiazko eta eraikitzaileak zabalduz. Giza eskubideen defendatzaileak –emakumeak bereziki– uneoro daude mehatxaturik, baina bozgorailu dira hain gutxi ezagutarazten diren urraketa hauen berri emateko. Haiei aditzea, ahotsa eta sostengua ematea da denok gure erantzukizunaren barrenean egin dezakegun apurretako bat.

Gertatutakoaren transmisioa (IV) Komunikabideen papera

Komunikabideak gertatutakoa transmititzeko plataforma boteretsuak dira: ikus-entzuneko dokumentalak, erreportajeak, hemeroteka eta iritziak… hainbat euskarriren bidez eta ikuspuntu oso anitzetatik publiko oso ezberdinetara iristeko ahalmena dute. Pertsona askok hala ezagutu izan dituzte sufrimendu ezberdinen bizipenak, aurrez-aurre ezagutzeko aukerarik izan ez dutenean, lubakietatik irteteko bultzada bihurtuz.

Aldiz, iragana ez ezik, egungo gertakariak ere jasotzen dituzte komunikabideek, hain zuzen ere, iraganari buruz gaur egun geratzen diren tentsio eta ika-mikak, maila politikoan askotan. Norgehiagoka politikoen jokoan, deklarazioen gerrak gertatzen dira: posizioen erakusketa azkarrak egiten dira, hauen atzean dauden behar eta desioetan patxadaz geratu gabe. Honek sortzen dituen nahasmen, polarizazio, etsitasun eta axolagabetasuna kontuan hartu behar dira, eta kontu eta ardura handiz transmititu egungo talken informazioa.

Baina, akaso, inportanteena zera da: publikoan gaitasun kritikoa eta hausnarketa etikoa sustatzea, bi-biak. Hezkuntzak ere bere papera dauka hor, baina komunikabideek ere bi puntu horiek iparrorratz izanik, iraganera kuriositatez, jarrera irekiz eta etorkizuna hobetzeko indarrez hurbilduko gara.

Gertatutakoaren transmisioa (III) Nork transmititu behar du?

Indarkeriazko iraganaren gertakizunen transmisioa batez ere etxeetan gertatzen da, gertatzen denean. Hezkuntza-komunitatean ez dago adostasunik zer, nola eta noiz transmititu behar den finkatzeko orduan. Instituzioetan ere talkak ohikoak dira. Izan ere, anitzak dira iraganaren kontakizunak, eta, askotan, bateraezin bezala epaitzen dira. Zailtasun handiak sortzen ditu iraganaren inguruko adostasunak bilatzeko lanak.

Badira, ordea, ekintzarako zirrikituak topatzen dituzten talde eta ekimenak: biktimak eskoletara eramaten dituen Adi-adian ekimena, adibidez. Egia da testigantza hauekin, gertakizunen zatitxo bat besterik ez dutela jasotzen ikasleek, baina iraganaz hitz egiteko, galdetzeko, ikertzen jarraitzeko atea izaten da askotan. Ekimen honetan parte hartzea adostu egin behar izaten du eskolako dagokion organoak, eta hori bera egunerokotasunean gertatzen diren berradiskidetzearen aldeko saiakeren eredu bilakatzen da. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak ere iniziatiba hartu du, eta gazteen jakin-min eta beharrak ikertu; gero, lortutako emaitzen arabera, ekimenak sortu ditu memoriaren inguruan.

Adostasun instituzionalak iritsi bitartean, badugu lana ekintzarako zirrikitu horiek topatu eta aprobetxatzen.

Gertatutakoaren transmisioa (II) Zer da helarazi behar dena?

Ezer ez komunikatzea ezinezkoa den bezala, ezinezkoa da indarkeriazko iraganaren inguruan ere ezer ez transmititzea. Isiltasunean bilduta ere, beti transmititzen da zerbait: zertaz hitz egin daitekeen eta zertaz ez, nortzuk diren “onak”, nortzuk “gaiztoak”, zeintzuk diren muga etikoak… Hala, agian gure gazteek ez dakite nor izan zen Miguel Angel Blanco edo ze urteetan egon zen GAL aktibo. Baina agian herriko familia zehatz bati etsaitasun logika bat aplikatuko diote, inertziaz, edo, zergatia oso ondo jakin gabe, tripak nahastuko zaizkie Guardia Zibilaren kontrola ikustean. Logika, emozio edo funtzionatzeko modu batzuk jasoak dituzte.

Tentsioa ere transmititzen dugu: hartu adibide bezala Eusko Jaurlaritzak bultzatu nahi duen ‘Herenegun’ programaren inguruan berriki sortutako tirabirak (edo tarteka sortzen diren beste edozein polemika mediatiko). Zer ikasiko du iraganaz 16 urteko gazte batek, zuzenean edo zeharka, horren guztiaren aurrean? Gaiak talka sortzen duela, eta hobe dela ez aipatzea? Bere burua polemiketako bando ezberdinekin posizionatzera behartuta sentituko ote da? Nekea eta nagia sortuko ote dio gaiak hortik aurrera?

Gertaera zehatzak ez ezik, marko etiko bat, eta gai korapilatsu baten aurreko jarreren eredu eta logikak ere transmisio horren parte dira. Noski, jarrera etiko eta eraikitzaileak ere uneoro transmititzen ari gara. Hor dago giltza. Kontzientziaz egitea falta zaigu.

Gertatutakoaren trasmisioa (I). Gazteek ez omen dakite.

Gazteek ez omen dakite indarkeriazko iraganean zer gertatu zen eta jakin-minik ere apenas omen dute. Baieztapen hau sarri entzuten da bakea eta bizikidetzaren inguruan egiten diren eta gazte oso urri biltzen dituzten ekintza, jardunaldi eta foro ezberdinetan. Gazteek ez dakite, gazteak ez daude. Gabezia honen aurrean, gertatutakoaren transmisioa egin behar dela ondorioztatu ohi da.

Begiratu dezagun analisi hori hurreragotik: gazteek ez ezik, helduek ba al dakite zer gertatu zen? Ba al dute ezagutzeko jakin-minik? Ohikoa baita norberaren lubaki eta burbuiletan gertatu zena ondo ezagutu, eta beste guztia informazio lauso eta inpertsonalizatua izatea heldu askorentzat. Motibazio politikoko giza eskubideen urraketen irudi poliedrikoa oraindik orain azaleratzen ari den zerbait da, eta hala izaten jarraituko du urte askotan. Beraz, helduek ere badituzte etxekolanak zentzu horretan. Jakin-minari dagokionean ere, azken urteetan gizartearen zati bat aurrera eta ingurura begira jarri da, arazoak eta giza eskubideen urraketak ez baitira falta gaur egun ere; urteetako ardura nagusia izan ostean, beste askok arnasa hartzeko beharra ere sentitu dute arreta beste nonbaiten jarrita.

Helduek landu ezean, beraz, nekez helaraziko dizkiegu belaunaldi gazteagoei bizitako, eragindako eta isildutako giza eskubideen urraketen kontakizunak. Aurrera eta eutsi, beraz, norbanako, taldetxo, herri eta instituzioek berradiskidetzea eta bizikidetzaren alde egiten zabiltzaten lanari.

Pertsona hobea izan nahi dut

Urte zaharrari agur esan eta berriari ongietorria egiteko sasoi honetan, nahi gabe ere, nortzuk garen eta nolakoak garen pentsatzen hasten gara. Urteko errepasoa egiten dugu: zenbat kirol egin dut, zenbat liburu irakurri ditut, gustuko lana ote dut edo bikote harreman honek betetze ote nauen. Gauden eta egon nahi dugun tokiaren arteko amildegia zenbaterainoko zabala, zenbaterainoko sakona den pentsatu ohi dugu.
Urte berria hastear denean, denok gutxi-gehiago pentsatzen dugu aurten pertsona hobea izan nahi dugula. Baina zer da pertsona ona izatea? Bakoitzaren baloreen araberakoa da hori, noski. Baina, normalean, besteekiko dugun jarreran oinarritzen da gure ontasuna edo haren falta. “Beste” guztiak berdinak dira ordea ala sailkatzen ditugu, nolabait, “gu bezalakoak” eta “gu bezalakoak ez” direnen artean? Eta berdinak al dira gure jarrerak haiekiko? Pertsona ona al naiz nire familiakoekin atsegina eta ona banaiz, baina ez hainbeste neure herrian bizi diren etorkinekin edo sexu-orientazio jakin bat (ez) dutenekin? Pertsona ona al naiz gobernuz kanpoko erakundeen laguntza kuotak xuxen-xuxen ordaintzen baditut, baina nire langileei arnas hartzen ere uzten ez badiet edo soldata duin bat bermatzen ez badiet?
Filosofia morala aztertzen dutenen arabera, bat ona da denentzako bada ona, izan familiakoa, izan ezezaguna; ona da bere gisakoekin eta, bereziki, bere gisakoa ez denarekin.
Kirola egitea ondo dago, irakurtzea ondo dago eta gustuko lana eta pareko bikotea izateak bizitza askoz atseginago egingo dizu, zalantzarik gabe. Baina, aurten, pertsona hobea izan nahi baduzu, saia zaitez zeure buruari galdera zenbait egin eta zintzoki erantzuten. Saiatu zeure burua zertxobait hobeto ezagutzen. Gizarte on batek ezinbestean behar ditu pertsona onak. Zure bertsiorik onena behar du. Zein da zure bertsiorik onena? Ez dakigu. Galdera hori geure buruei sarri-sarri egitea da inportanteena.

Eskubideak eta betebeharrak

Hil honetan 70 urte bete dira Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala aldarrikatu zenetik; efemerideak ezinbestean jartzen gaitu eskubide horien ibilbidearen, egungo egoeraren, eta etorkizuneko erronken analisia egiteko atakan. Zenbaitek esango du, duela 70 urte baino hobeto gaudela, zalantzarik gabe. Itxura batera hala irudi lezake eta, aitortu behar da, Adierazpenak iparra seinalatzeko balio izan duela nolabait, helmuga bat jarri duela. Izen-abizenak ipini dizkio utopiari, aldakorra den utopiari, izan ere giza-eskubideak hazten doaz, gehitzen eta eskaera berriekin aberasten.

Baina, Adierazpena osatzen duten artikuluak banan bana irakurtzen hasten garenean, aurretik geneukan iritzi baikor hori, kolokan jartzen da ezinbestean. Bigarren artikuluak eskubide eta betebehar berak onartzen dizkio pertsona orori, arraza, kolore, sexu, hizkuntza, erlijio, iritzi politiko edo beste edozein motatako, jatorri nazional edo sozial, posizio ekonomiko, jaiotza edo beste edozein baldintzagatiko bereizketarik gabe. Gainera, denok dugu osotasun fisiko eta moralerako eskubidea, bai eta pentsamendu edo kontzientzia askatasuna ere; pertsona orok du nazionalitate baterako eskubidea eta edozein herrialdetan babesa bilatu eta onartua izateko eskubidea; pertsona orok du lanerako eskubidea eta lan beragatik soldata bera jasotzekoa, bai eta atsedenerako eskubidea ere; hutsegitez akusatutako pertsona orok eskubidea dauka errugabetasun presuntziorako, erruduntasuna frogatzen ez den artean; pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea, etab. Orain, ireki edozein egunkari edo aztertu edozein albistegi, eta bilatu eskubide urraketen adibideak. Ez dizue luze emango ariketa betetzeak.

Argi dago badirela gure esku ez dauden gauzak. Baina gauza asko dago gure esku ere. Gutako bakoitzak gure aletxoa jar dezakegu mundua eta bizitza bera eramangarriagoa eta atseginagoa izan dadin guztiontzat. Borroka dezagun gure eskubideen alde, baina har dezagun gure betebeharren ardura ere, urraketak salatuz eta gure inguru gertuenean daudenen eskubideak defendatuz: gure auzoan, gure eskoletan, gure kaleetan, komunikabideetan, gure gertuko gobernuetan. Eskubideak denonak dira, betebeharrak ere bai.

Ausart gaitezen

Jorge Bucay idazlearen ipuin bat bada, Panchitoren istorioa kontatzen duena; sei urteko mutiko hark bere bizia eta bere anaiarena salbatu ahal izan zituen euren etxea kiskaltzen zuen sutetik. Nola lortu zuen? Galdetzen zuten guztiek. Nola lortu zuen mutiko hark leihoa eta hesia haustea? Nola eraman ahal izan zuen bere anaia motxilan hartuta? Nola zen posible pisu hura bizkarrean zeramala erlaitzetik ibili eta zuhaitzean behera joatea? Suhiltzaileen buruak eman zien erantzuna: “Panchito bakarrik zegoen, inork ez dio esan lortu ezin zuenik”. Panchito zuhurra eta ausarta izan zen, adimentsua eta  irmoa. Bere buruagan sinistu zuen, eta lortu egin zuen.

Bakeak ere zuhurtzia eta ausardia behar ditu, adimena eta irmotasuna. Eta fedea, hau da, bakea lor daitekeen zerbait den konbentzimendu intimoa eta konfiantza guztizkoa, arrazoian edo esperientzian oinarritzen ez den uste tinkoa. Ez dugu ikusi, ez dugu ezagutzen, baina sinesten dugu badela. Bidean kristalak hautsiko dira eta zama eraman beharko dugu bizkarrean, arriskatu beharko gara erlaitzetik ibiltzera eta zuhaitzetan behera joatera. Beharbada, hemendik urte batzuetara, iraganaz eta etengabeko konfrontazioan bizi izan den belaunaldi honetaz hitz egiten dutenean, jendeak galdetuko du: Nola egin zuten zauriak ixteko? Nola lortu zuten elkar ulertzea? Nola itzuli ziren ametsak eta espazioak elkarbanatzera? Horixe bera: “inork ez zielako esan egin ezin zutenik”. Inork ez digu esaten ezin dugunik. Egin dezagun.

2.0 Ausartak

Argi dago. Sare sozialetan esatera ausartzen gara aurrez aurre esaten ausartzen ez garen hori. Zuetako asko ohartuko zineten askoz errazagoa dela ‘maite zaitut’ whatsapp-ez esatea (bihotz gorri handi eta guzti), aurpegira esatea baino. Eta agian, ez duzue frogatu, baina askoz errazagoa da norbait sareen bidez iraintzea parean duzunean iraintzea baino. Pentsa batere gogoko ez duzun pertsona hori aurrean duzula. Ausartuko al zinateke, Harkaitz Canok Twisten zioen moduan, “pentsatu baina esaten ez diren gauza” horiek esatera? Ez, ziurrenik. Aldiz, inongo leporatze edo zigorrik gabe eta anonimotasun osoz esan ahalko bazenitu? Ba agian animatuko zinateke “egia pare” bat botatzera. Irain, argumentu gabeko gorroto eta zinismo saltsatan ongi bustia dena, hori bai, pantaila baten bestaldetik. ‘Mundu guztiak egiten ez du ba’. ‘Ezingo ote dut ba nahi dudana esan? Non da nire adierazpen askatasuna?’. Eta bidean, nola ez, errespetua hil dugu. Askoz errazagoa baita gauzak espazio seguru batetik esatea, are dakigunean ez ditugula esandakoaren ondorioan jasan beharko (ez berehalakoan behintzat). Belaunaldi berria gara, 2.0 koldarrak gara; edo noski, 2.0 ausartak, nondik begiratzen den.

Naturak bi belarri eta aho bakar bat eman zizkigun; natura jakintsua da. Sareetan, kalean bezala, aho gehiegi dauden aldi berean hizketan (builaka), eta ondo entzun nahi duten belarrientzat zarata gehiegitxo dago.

Komunikazio bideak aldatu arren, elkarrizketarako arauek  –(1) azaldu epaitu gabe, (2) entzun erantzun gabe, (3) galdetu ulertzeko, (4) gauza positiboak nabarmendu eta (5) bataren eta bestearen onena batu– balio beharko ligukete sare sozialetarako ere. Edo ahaztu egingo zaigu, benetan, nola egiten zen.

Zeren parte izan nahi duzu?

Gizakia gizaki denetik, beti izan du joera bere tankerakoekin erlazionatzeko: antzeko adin, genero, klase sozial, hezkuntza edo sinesmenak dituztenekin. Honek zerikusia dauka Abraham Maslowk egin zuen giza-beharren teoriarekin ere: hark zionez, gizakiak oinarrizko beharrak (elikadura, aterpea) eta segurtasunezkoak (babesa, etxea, lana) aseta dituenean, talde baten parte sentitzea bilatzen du, hori da hirugarren beharra. Eroso sentitzen gara hor, jendea ulertzen dugu, jendeak ulertzen gaitu. Kito, zertarako konplikatu? Askoz errazagoa da bizitza inguruan arrazoia emango dizun jendea badaukazu.

Gauza bera gertatzen ari da sare sozialetan ere. Haietan gure antzeko gustuak dituztenekin, musika bertsua entzuten, egunkari bera irakurtzen edo telesail bera ikusten dutenekin erlazionatzen gara gehien (edo haiekin bakarrik), besteek traba egiten dute askotan. Hor dituzu bai, baina, gaizki ez gelditzeagatik onartu zenituen. Laguntzat ditugu haietako asko, baina zaletasun bat baino ez dugu konpartitzen asko jota. Ezezagun hutsak gara elkarrentzat. Komunikaziorako tresnak omen dira sare sozialak, inoiz baino gehiago komunikatzen omen gara, egun osoa gaude komunikatzen, bai. Baina zer, noiz, nola, norekin, zergatik? Eta, garrantzitsuena: zertarako? Hemen dago gakoa.

Geure ideiak berresteko “komunikatzen” gara; horrela edo hala pentsatzen duen bakarra ez zarela frogatzeko; zuri gustatzen zaizuna besteen gustukoa dela baieztatzeko. Hori nahikoa ez eta, batzuetan, jarriko duzu, zeuri gustatu ez arren, besteei gustatuko zaiela dakizun zerbait, eta ondo sentituko zara feedbacka positiboa bada; horrek zerbaiten parte izatearen lasaitasuna emango baitizu. Baina, zeren parte? Zeren truke?

Geldiuneak aprobetxatu

Abuztu honetan geldiune bat egiteko aukera duzuenentzat proposamen bat dakargu oraingoan: aprobetxatu geldiunea pazientzia lantzeko.

Desafio, zailtasun eta sufrimendu ez-patologikoei konstruktiboki ekiteko gizakiak daukan tresna nagusia da pazientzia. Gure gatazkak etikoki lantzeko ezinbesteko tresna zaigu, eta alderdi pasibo eta aktibo bat ditu: atsekabeari aurre egiteko eustea (pazientzia pasiboa) eta irautea (pazientzia aktiboa). Bizitzako alderdi ia guztietan egin dezakegu porrot pazientziaz ongi horniturik jarduten ez badugu. Luzaroan itxaroten jakitea eskatzen du pazientziak, eta itxaropenez irautea.

Oporren geldiuneak pazientziaren alderdi pasiboa lantzen lagun gaitzake, eta hainbat modu daude geure buruak entrenatzeko. Horietako bat, ekintzaren bat aukeratu eta ahal bezain astiroen egitea da. Zaila dirudi, ezta? Kontenplazioa litzateke beste modu bat:  zerbait edo norbait pasiboki behatu, epaitu gabe, ezer espero gabe.

Gure egunerokotasunen erritmo frenetikoan eta emaitza zehatzak izateko beharrean parentesi bat egitea da gakoa. Gerora izango ditugun haserrealdi, ezinegon, sumindura eta oztopoak beste sosegu batekin hartzea ahalbidetuko digu. Hala, ikasturtea pazientziaz ondo hornituta hasiko gara. Ez da plan txarra, ezta?

Enpatia ez da nahikoa

Sarraskitik ihesean gure kostaldeetara hurbiltzen diren ehunka pertsonen desgrazien irudiak errepikatzen zaizkigu azken aldian. AEBetara iristen diren etorkinen patua ere ikusi dugu azken asteotan, eta gurasoengandik indarrez banandu dituzten haurren negarrak sumina eragin digute. Zorigaiztoko egoera hauen aurrean enpatia falta omen zaigu herrialde pribilegiatuetako biztanleoi, batez ere gobernatzen gaituztenen partetik.

Enpatia bestearen azalean jartzeko gaitasuna da, bestearen buru eta gorputzean gertatzen ari dena imajinatu eta geure buru eta gorputzean sentitzea, geureak balira bezala. Ordea, gaitasun honek bere baitan ez digu onurarik ekartzen sufrimendu egoeretan. Ozeanoaren erdian noraezean dagoen itsasontzi batean zer sentitzen den imajinatzeko ariketa egin dezakegu, eta sufrimendu hori sentitu geuk ere. Zertan laguntzen die horrek injustizia larrien biktimei?

Enpatiak ekintza behar du, bestela sufrimenduaren kutsadura hutsean geratzen da guztia. Sufrimenduzko informazioa etengabekoa da komunikabide eta sare sozialetan gainera, eta erraza da gaindituta sentitu eta bestaldera begiratu behar izatea geure buruak babesteko, edo zinismoan edo etsipenean erortzea. Horregatik, besteen sufrimendua imajinatu eta bizi ondoren, egoera hobetzeko gure eskuetan dauden ekintzak identifikatu eta ekitea da gakoa.  Horretan datza, hain zuzen ere, Baketiken “enpatiaren plusa” kontzeptua. Eta kasu honetan ekiteko badugu asmatu beharrik ez dagoen marko argi bat: giza eskubideena hain zuzen. Pertsona orok ditugu giza eskubideak eta besterenezinak dira gainera. Jar ditzagun bizitza eta giza eskubideak ekiten dugunaren zentroan.

Enpatia gizaki guztien gaitasun bat da, lengoaia edo bi hanken gainean ibiltzea bezala. Alde horretatik, ezin dugu esan enpatia falta zaigula: egoki kalibratzea falta zaigu, afinazio humanoago bat ematea, mundu justuago baten alde erabiltzeko.

Giza Eskubideak: argi-ilunak argituz (III)

Gaurkotasuna eta injustiziaren kontrako ipar-orratza

Zintzoak izan behar dugu. Historian lehen aldiz, giza-eskubideak aztertu eta euren agendetan mantentzen dituzten nazioarteko erakundeak ditugu. Horrek ez du kentzen, ordea, gero eta gizatasun gutxiago duten gerrak bizi-bizirik egotea eta giza-eskubideak urratzen jarraitzea hainbat eta hainbat estatutan, baita nazioarteko hitzarmenak onartzeko arazorik izan ez duten estatu demokratiko zenbaitetan ere.

Hala eta guztiz ere, umiliazio eta jazarpen fisikoarekiko gaitzespena, eskubide murrizketen ukazioa… gaur egun jada gutxi-gehiago onartuta dauden giza duintasunaren edo gizarteko kide ororenganako errespetua bezalako oinarri moral eta etikoen parte dira jada.

Horregatik, argi-ilunez beteriko balantzea egin arren, giza-eskubideek bidegabekerien aurkako borroka artikulatzeko elementu baliagarriak izaten jarraitzen dute, giza-duintasuna eta biktimen justizia beharra erdigunean jarriz eta lan-eremua bera markatuz; etengabe eraikitzen doan heinean, lan-eremu horretara eskubide berriak gehitu beharko ditugu, ezinbestekoa baita adierazpena sortu zenean hura bultzatu zutenen eremu kognitiboetatik eta sentsibilitateetatik at gelditu ziren eskaera eta onarpenak ere integratzea.

Giza Eskubideak: argi-ilunak argituz (II)

Kontraesanak (II)

Aurreko testuan giza eskubideek aurre egin behar dizkioten bi kontraesan aurkeztu ziren, baina bada garrantzitsua den hirugarren bat:

 1. Zentzua dute bere horretan, baina, lurreratzean, beste esanahi batzuekin lotu behar dira. Aurrekoarekin lotuta, erraza da giza-eskubideen diskurtsoa asmo onen adierazpen soil bezala gelditzea. Giza-eskubideen diskurtsoan esanahiak osatzen dituzten eta giza-duintasunaren etikaren eta honen zehaztasunaren ikuspegitik garrantzitsuak diren bi ideia daude:
  1. Alde batetik, berdintasunaren kontzeptua osatzera dator identitate aniztasunaren eta desberdintasunaren beraren onarpenaren kontzeptua. Gaur egun ia gizarte ororen ezaugarri bilakatu den kulturaniztasunak, gizarteetan identitate desberdinak daudela aldarrikatzeak, aurrez horiek onartzea eskatzen du, berdintasuna gauzatu ahal dadin. Desberdinak gara eta, aldi berean, desberdintzen gaituzten ezaugarriak baino askoz gehiago gara. Azken honetan egiten gara parekoak.
  2. Beste alde batetik, justiziaren kontzeptuak eskutik dakar ekitatearena; ezingo genuke giza-duintasunaz hitz egin gizartearen zati bat ondasunetatik at uzten dugun bitartean; horregatik birbanaketaren kontzeptuak ezin du gelditu giza-eskubideen iruditeriatik eta lan-plangintzatik aparte. Ez da nahikoa bizitzeko eskubidea bermatzea, bizitza duinak nahi ditugu.

Azaleko ohar hauek agerian jartzen dituzte giza-eskubideen lanketaren inguruan dauden kontraesan eta paradoxak.

Giza Eskubideak: argi-ilunak argituz (I)

Giza-duintasunaren printzipioaren deklinabide gisa uler genitzakeen Giza-Eskubideak, bizitza duin baten aldeko garapen eta borrokan botere agorrezin garrantzitsua duten tresna baliagarriak dira. Datozen postentan lehenik gaiak dituen kontraesanak ikusiko, eta gero gure egintza gidatuko duten irizpideak ikusiko ditugu.

Kontraesanak

Giza-eskubideek, txanponek bezala, bi aurpegi dituzte. Abantaila batek, desabantaila bat dakar; erabilera etiko batek, gehiegikeria bat. Egia da horiek garatzerakoan zailtasun eta kontraesan ugarirekin topo egiten dugula, eta ezin du beste modu batean izan gainera, giza-eraikuntza bat den aldetik. Gizakia mugatua da eta, ondorioz, mugatua da bere sorkuntza oro. Giza-eskubideen garapen ez perfektuak etengabe eraikitzen ari den prozesu baten muga eta kontraesanekin aurrez aurre jartzen gaitu, eta gure balio etikoak eta irudimen konstruktiboa artikulatzera behartzen gaitu aurrera egin ahal izateko.

 1. Besterenezinak, baina bermatzen zailak. Giza-eskubideen besterenezintasuna bezalako ezaugarriak, berez edozein Estaturengandik independente direnak, zalantzan jartzen dira batzuetan, urraketa larrien aurrean ez baitago haiek guztiz berma ditzakeen agintari edo erakunderik. Horrez gain, kontuan izan behar dugu Estatuen subiranotasun eta kontroletik at lan egiten duten nazioz gaindiko erakundeak sortu eta existitzen direla.
 2. Globalki onartuak, baina baita gehiegikeriaz erabiliak ere.  Era berean, globalizazio prozesuaren ondorioz, honek eragin handia izan du giza-eskubideen lengoaia modu global batean hedatzeko eta zabaltzeko garaian, balio eta arauetan lengoaia erreferentzial bilakatzeraino. Baina, aldi berean, instrumentalizazio politikorako objektu ere izan da, Estatu eta komunikabideek sarri gehiegikeriaz erabilia.

Elkarrizketaren indarra

En conflictos difíciles es común que aparezcan voces que defienden que el diálogo no sirve para nada, que lo que hace falta es “mano dura” o como Baketik llama, el método de la fuerza. Exhibir músculo es el método en un conflicto destructivo. En este método, el verbo es imponer: todo se reduce a tratar de imponer una forma de ver el problema y sus salidas con el argumento de la fuerza. Provoca un escenario de vencedores y vencidos. En los conflictos más cercanos se asocia con la ruptura de límites, saltarse las barreras éticas de una relación y en los conflictos más graves se asocia con la violencia.

Quienes defienden este método argumentan que la propuesta de diálogo es falsa, contraproducente, ingenua e inútil. Esta visión se sustenta en desconfianzas, prejuicios y creencias o vivencias autoritarias.

Y es que el método del diálogo es en realidad sincero, constructivo, realista y útil.

El método del diálogo ayuda a encontrar opciones en las que los distintos intereses puedan ser tenidos en cuenta, se basa en la interdependencia, en el reconocimiento del «otro» y es alternativa a la exclusión. Tiene efectos preventivos, curativos, de desbloqueo y de reparación. Tiene, además, una contrastada capacidad transformadora de situaciones de violencia, enfrentamientos destructivos e injusticias. El diálogo es la columna vertebral de la convivencia y de unas relaciones humanas satisfactorias y sanas.

 En todo caso, el diálogo es algo más que una propuesta metodológica, implica confiar en lo mejor del ser humano y crear condiciones para que lo mejor del ser humano pueda actuar.

 ¿Con qué método te quedas?

Nola komunikatzen naiz

Komunikatzeko formak giltzarri dira bizikidetza arazoei aurre egiteko orduan. Lehenbizi, konturatu behar dut gatazketan zein den nire dierazpidea: elkarrizketa edo indarra. Hipotesi batekin egingo dugu lan: gure tresna nagusia hitza da, elkarrizketa.

Orduan hauxe galdetu behar diogu geure buruari: nolako elkarrizketa sortzen dugun, zeren gure elkarrizketa gorren arteko hizketaldia izan liteke, hau da, hitz egin bai, baina elkar aditu ez. Gizarte honetan hitz egiten, irakurtzen eta idazten erakusten zaigu; ez zaigu erakusten, ordea, elkarrizketan egoten, bestearekin mintzatzen, are gutxiago entzuten,  ulertzen saiatzea. Aditu gabe ez dago elkarrizketarik, baizik eta bi bakarrizketa elkarren segidan.

Azter dezagun zein den gure jarrera gatazka bat dugunean. Norbaitek “hitz eign dezagun, hitz egin behar dugu” proposa dezake. Jarrera positiboa da, baina behar abda ez da aski. Maiz gertatzen da elkarrizketa erantzun, ihardespen eta akusazioen segida eta kate bihurtzen dela, eta erantzun eta akusazio horiek gero eta gogorragoak direla. Aditzen ez direnen arteko elkarrizketa. Kargu hartu, akusatu…

Beste pentsamolde bat behar da, beste bide bat, hauxe: ez “hitz egin dezagun”, baizik eta “entzun diezaiogun batak besteari”. Entzun behar diogu batak besteari, entzun behar diogu elkarri.

Benetan elkarri entzuten diogun egiaztatzea da gako nagusia. Horretarako urrezko bost arau ditugu: (1) azaldu epaitu gabe, (2) entzun erantzun gabe, (3) galdetu ulertzeko, (4) gauza positiboak nabarmendu eta (5) bataren eta bestearen onena batu.

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak aurki 70 urte beteko ditu

Gure lurraldean askotarikoak izan dira urratu diren giza eskubideak. Hauen alde lanean irmo jarraitzea lehentasun bat da. Europan, XXI. mendean, eta gaur egungo gizartean, aldarrikapen honek bere zentzu osoa mantentzen du.

Giza eskubideak pertsona guztioi dagozkigu salbuespenik gabe, gure giza duintasunari jarraiki. Pertsona bakoitzak gizakia den neurrian duintasuna dauka.

Giza duintasuna eta giza eskubideak pertsona guztiei dagozkigu bereizketarik gabe jaioterria, arraza, erlijioa, sexua, kultura, hizkuntza edo ideologia dela medio. Delituak egin dituztenei ere badagozkie, nahiz eta hilketa beldurgarriak izan. Horra hor Adierazpen Unibertsalaren eta giza duintasunaren kontzeptuaren handitasuna: pertsona guztiak pertsona bezala tratatu, haietako bakoitza helburua delako. Horrela, giza eskubideak absolutu etikoa dira. Gizakiaren egitasmo nagusia dira bere bizitza soziala gidatzerakoan.

Bakeak, esparru honetan atzera pausurik ez ematea exijitzen digu. Argi eta ozen salatu behar dugu edozein eskubideren urraketa, argi eta ozen salatu behar dugu eskubideen partzializaio edozein ekintza. Bakeak, giza eskubideen urraketaren zein hauen defentsa partziala edo interesatuaren deslegitimazioa behar du. Ez dago bakerik ez justiziarik giza eskubideak partzialki hartzen baldin badira. Giza eta gizarte deshumanizazioa, besterik ez dago bide horretan. 

Biktimekiko hiru konpromiso etikoak

Lagun egin

Elkartasuna da gure lehenbiziko konpromisoa. Ezin ditugu abandonatu, haien egoerari ez ikusia egin, jasan duten sufrikarioaren aurrean beste alde batera begiratu. Herritar garen aldetik, biktimentzako laguntza pertsonalizatu beharra daukagu, ongi kontuan hartuz kasu bakoitza errealitate desberdina dela. Eta gizartea garen aldetik, elkartasuna sozializatu eta ikusarazi behar dugu, eta bakearen eta humanizazioaren kultura hedatu.

Ez egin biktimen jabe

Inork ez luke biktimen kausaren jabe egin behar, edo haien kausaren buru edo protagonista izateko lehian ibili. Biktimekiko elkartasunak dohainekoa eta aldeaniztuna izan behar du; norberak defendatzen duen pentsamendu politikoa edozein delarik ere eskaini eta onartu behar da, giza duintasunaren defentsaren aldeko konpromisoa dugula arrazoi bakarra.

Kontsentsua bilatu

Biktimekin ikustekoa duen guztian giroa ez gaiztotzeko konpromisoa hartzea beharrezkoa da. Biktimen alde egiten dugun guztian ahalik eta adostasun maila handiena lortzen saiatuko gara aldez aurretik. Biktimengatik, eta biktimen izenean, batzen gaituena bilatuko dugu, ez bereizten gaituena.

Biktimen eskubideak

Biktimei dagozkien eskubideak egia, justizia eta ordaina dira. Izenokin edo bestelako izenekin, hemen eta nonahi, hiru bloketan sailkatzen dira, koadroan ageri den bezala: (1) duintasuna aitortzen eta eskubideak itzultzen dituen eskubide morala, (2) kalte-ordainak izatearen eskubide materiala, eta (3) iraganaren memoria kritiko baten eskubide politikoa. Azken honek garrantzi berezia du. Sekula berriz gertatu behar ez duenaren adierazgarri bizia dira biktimak. Eskubidea dute, beste edozein pertsonak edo taldek bezala, bake prozesuan parte hartzeko, eta eskubide berezi bat dute: geroa ez dadin egin iraganean ezer gertatu ez balitz bezala.

Sufrimenduak badu, berez, zentzugabetasun zama nahikoa; berau ahaztuz zentzugabetasun absurdoenaren amildegira bultzatuko dugu.

Hiru eskubide horien parean, jakina, gizartearen hiru betebehar daude: (1) biktimak aintzat hartzeko betebehar morala. Horrek eskatzen du, lehenbizi entzutea, biktimak guztiak identifikatzeko; eta bigarren, haien aintzatespena eta duintasuna bistaratzea gizartean; (2) laguntza materiala emateko obligazioa; eta (3) iraganaren azterketa kritikoa.

 

Biktimekiko betebeharrak

Hauxe galdetzen diogu geure buruari. Betebeharren bat ba al du gizarteak biktimekin? Baietz erantzuten dugu irmoki. Bi printzipioren izenean: elkartasunaren izenean eta berdintasunaren izenean.

 • Elkartasunak behar duenari laguntza edo sostengua ematen zaiola esan nahi du. Gurea bezalako gizarte moderno batean elkartasuna indar lotzailea duen printzipio soziala da eta izan da beti. Halaxe dago dokumentatua aspaldi.
 • Berdintasuna printzipio demokratikoa da, jardun politikoa eta bizikidetza gidatu behar dituena. Erasoak, atentatuak, torturak, traumak edo haien guztien ondorioek inferioritate egoeran uzten dute biktima: alarguntza, umezurtza, mutilazioak, elbarritasunak, trauma psikikoak, pobrezia, diru iturririk eza… Eta gizarteak hori konpentsatu behar du, ordaindu, ordaina eman.

Gizarteak printzipio bikoitz horregatik du betebehar moral bat biktimekin.

Nor dira biktimak?

Biktimak zein diren galdetzea, hortaz, oso zentzuzkoa da. Zein da helburua? Baztertuen edo laidoa sufritzen dutenen talderik ez sortzea. Ohikoena erantzun ideologikoa ematea da. Denontzat, hurbilenak biktimak dira, jakina; urrunekoak, berriz, beharbada bai, beharbada ez.

Elkartasun printzipioa aplikatuko dugu, irizpide zabala, eta ez murriztailea. Onar dezagun ez ditugula ezagutzen zenbait biktima eta sufrimendu, sufrimendua ez dela gure “ondarea”.

Biktimak dira gatazka suntsitzaile batean izandako indarkeriak, giza eskubideen urratzeak, ezbeharrek, tratu txarrek, umiliazioek edo laidoek eragindako sufrimendu bizi edo larria edo ezin konponduzko kaltea jasan duten pertsonak edo familiak, edozein delarik ere beraien edo erasotzaileen kausa edo taldea.

Pertsona horiek identifikatzeko irizpide metodologikoa ez da aurrejuzgu ideologikoa. Irizpide etikoa entzutea da, bestearen lekuan jartzea. Biktimen lekuan jarri beharko dugu, biktimei, aintzat hartzen ditugula sentituta, barrenean metatu zaien mina arindu dakien eta min hori modu egokian bideratu dezaten.

Sufrimenduari modu eraikitzailean heltzeko lau ardatz nagusiak II

Pentsamendu justuak, zuzenak; kontzientziari aditzea. Atsekabe biziak hondoraturik gaudenean, mota guztietako pentsamendu eta ideiak etortzen zaizkigu burura. Sufritzen ari denak pentsamendu zuzenak aurkitzeko premia du sufrimendua bere bizitzarako modu eraikitzailean landu ahal izateko. Trantze horretan, sufritzen ari denak bi hitz entzuten ditu, bi ahots: bere kontzientziarena eta ondoan dituen pertsonena. Patalogietan salbu, kontzientziak beti du, sakon-sakonean, pentsamendu zuzen edo bidezko bat, proposamen etiko bat. Baina aurkitzeko, sakon entzun behar zaio kontzientziari, zintzo.

Proiektuaren zentzua; giza duintasunaren balioa. Bizitzarako proiektuak izatea eta haien alde egitea hautatzeko gaitasunaz baliatzearen pareko da. Biktima izateari loturik eta harrapaturik gelditu gabe, izan nahi duzun horren alde edo bizitzan eman nahi duzun horren alde egitea bereziki garrantzitsua da. Nork bere inguruan, familian, gizartean, munduan dugun lekua eta eginkizuna zein diren ikusarazten digu. Biktimismotik libratzeko pizgarri handienetakoa da.

 

Sufrimenduari modu eraikitzailean heltzeko lau ardatz nagusiak I

Galdutakoaren onarpena; bizitzaren mugak. Onartzen ez dena ezin da antzaldatu; landu ere ezin da egin. Galera eta mugak onartzeak ez du esan nahi espektatiba faltsurik edo justifikaziorik hartzen dugunik babestzat, ez eta oroiminean edo gaitzondoan murgiltzen garenik ere. Onartzea, bestalde, ez da ahaztearen sinonimo, baizik eta eragiten digun sufrimendu egoera berria onartzea, eta geure gain hartzea sufrimendu hori giza izaeraren mugen beste adierazpide bat dela. Muga horien gailurra heriotza da, eta heriotzaren errealitatea ere onartu behar dugu, nahiz eta hari aurre egin. Bestela esanda, gure izaera mugatu eta finitua onartu behar dugu.

Bizitakoaren kontzientzia; esker ona. Prozesua abiarazteko ardatz nagusia da seguruena. Sufrimenduaren ondorioz, beti galtzen da zerbait. Galerak guztiaren tokia hartzen du. Ezinezkoa dirudi galdu dugunaren larrimina ez den ezer ere ikusteak. Alfer-gurpil honetatik ateratzeko baliabide hoberenetako bat bizitakoaz jabetu, eta esperimentatutakoa aintzatetsi, baloratu eta eskertzea da, baita orain dugun guztia balioestea ere. Bizitakoaren kontzientziak, hau da, esker onaren sentimenduak, biktimismoaz bestelako bizibideak eskaintzen eta irekitzen dizkigu.

 

 Sufrimendua lantzeko tresna bat eta aldez aurreko baldintza bat

 • Tresna nagusia: pazientzia. Pazientzian ezbeharrei aurre egiteko bi gaitasun biltzen dira: egonarria, eta konstantzia. Sufrimenduaren bakardade errotikoa bi isurialde dituen mendi bat da: sufrimenduaren minaren ondoriozko ahuldadea, eta sufrimenduko pazientziaren indarra. Mendi hau pazientziaren mazelatik igo behar da. Pazientzia da gizakiak sufrimenduari gogor egiteko duen berezko tresna nagusia, baitezpadakoa baita heriotzaren beldurraren sufrimenduan, iraganaren larriminean, geroaren hersturan eta orainaren frustrazioen ondoriozko oldarkortasun hutsean erori ez eta aukera alternatiboetarako bideak irekitzeko.
 • Aldez aurreko baldintza bat: norberak egin behar du prozesua, besterenezina da-eta. Prozesua norberarena da, ezin du inork egin gure ordez. Pertsonak nahia, erabakia eta pazientzia behar ditu, berriz bere bizitzaren lema gobernatzeko. Inguruak eta elkartasunak lagundu egin dezakete –aldeko baldintzak sortuz–, baina ezin dute inoiz prozesua ordeztu. Sufritzen ari dena bere onera etortzeko baliabide nagusia elkartasuna dela pentsatzea espektatiba faltsua da, eta biktimizazioa gainditzeko prozesua geroratu besterik ez du egiten.

Kontakizunaren borroka

Gure gizartean bizi izan dugun bezalako gatazka suntsitzaile baten ostean, borroka edo gudu nagusietako bat, zentzu metaforikoan noski, kontakizunen arteko talkatik sortzen dena da, hau da, gertatu zenaz edo denaz ulertzen dugun horretatik sortzen dena.

Kontakizun bakoitzak du bere alde objektiboa, baina baita alde subjektiboa ere, eta azken honek ez dauka lehenak baino balio gutxiago, horren gainean eraiki baita gatazka bera, eta horren gainean eraiki beharko baita bizikidetza berria ere. Logikoki, kontakizun bakoitzak baditu bere jarraitzaileak eta bere arerioak ere.

Honen inguruan lasai hausnartuz eta gure bizitzaren eta gizartearen ibilbideari begiratuz, argi ikus dezakegu kontakizun batzuk gailentzen diren arren, besteak ez direla desagertzen. Are gehiago, kontakizun ez-hegemonikoak sakonago barneratzen dira eta gehiago transmititzen belaunaldiz belaunaldi.  Beraz, logikoena eta errespetuzkoena dirudi  kontakizun guztiek euren lekua izatea, eta onartzea ez dela posible izango, ez gaur, ez bihar, kontakizun bakar bat egotea. Honek esan nahi al du kontakizun guztiak direla etikoki onargarriak? Ez noski. Hori da agian gizarte bezala kontakizunaren inguruan izan behar dugun helburu nagusia: gure gizartean ideiak pertsonen aurretik jarri zirela eta horrelakorik ez dela errepikatu behar jasotzen duen kontakizun bat elkarbanatzea.

Egiaren ertzak bake jardunaldietan

Aurten bi ekimen antolatu dira Urnietako urteroko bake eta bizikidetza jardunaldietan: Paco Etxeberria mediku forentsearen hitzaldia 1960tik 2013ra bitartean Euskadin izandako torturaren inguruan  Eusko Jaurlaritzarentzat egiten ari den ikerketa proiektuaren gainean, eta “La mirada del otro” antzezlana, zeinak 2011 eta 2012 urteetan “via Nanclares” deitutakoaren barruan, ETAko kide ohiek eta biktimek, haien artean izandako bilerak jorratzen dituen.

Interes handia piztu zuten bi ekitaldiek, egiaren ertz ezberdinak eta, agian, itzaletan egon direnak erakutsi zituzten heinean. Egia horiek aurkezteko modua oso ezberdina izan zen bakoitzean ordea: lehenengoak, zientziak eskaintzen duen ziurtasun ia zalantzaezinaren bidez, (metodo zientifikoa definizioz ezeztagarria den arren) eta bigarrenak berriz, errealitatean oinarritutako fikzio antzeztuaren subjektibotasuna erabilita.

Noizbehinka, bolo-bolo ibiltzen den errelatoaren kontzeptu hori gertatutakoaren zatitxoek osatzen dute, perspektiba oso ezberdinetatik kontatuak, eta zati horiek ez dute zertan batak bestea baliogabetu. Tentagarria izan daiteke zatitxo bakoitzari bizipen edo ikuspegi gehiago falta zaizkiola seinalatzea, baina jada badugu esperientzia nahikoa konturatzeko ez dagoela errealitatea bere osotasunean barne hartuko duen kontakizunik.

Muga hori onartuz eta gertatutakoaren zatitxoetatik ikasiz hurbilduko gara bizikidetzarako behar dugun kontakizun osoago, eraldatzaile horretara.

 

Sufrimenduaren aspektu kritikoenak II

Oztopo nagusia: biktimismoa. Biktimismoaren menpe bizi denak biktima-izaera jarriko du bere errealitatearen beste edozein arloren gainetik. Har dezagun kontuan jokabide biktimista biktimaren baitatik sor daitekeela, baina inguruak edo elkartasun heldugabeak ere sustatu eta piztu dezaketela. Oztopo nagusia, sedukzio bihurtzen delako, atsekabearen kontrako alternatiba bakar eta hoberena delakoan. Biktimenganako elkartasun-esfortzu orok, hortaz, hori izan beharko du aintzat: biktimari biktimaziotik eta biktimismotik askatzen laguntzeko baldintzak sortu behar ditu.

Biktimismoaren larritasuna: lau arrazoi eta bost mezu. Lau arrazoik aski ongi adierazten dute biktimismoa hagitz fenomeno larria dela:

-Pertsona kapsula batean sartu, eta bizitzatik atera eta baztertzen du.

-Errealitateak pertsonari eskaintzen dizkion pizgarrietatik urruntzen du biktima.

-Bere onera etortzeko espektatiba faltsua ematen dio biktimari, eta horrek mendekotasuna sortzen dio.

-Autonomia kentzen dio pertsonari, bost mezu gaizto bidaltzen baitizkio behin eta berriz:

 • “Salbuetsia zaude bizitzan ahalegintzetik”.
 • “Deprimitua egoteko eskubidea duzu”.
 • “Baliatu zure abantailez erantzunkizunei itzuri, ihes eta izkin egiteko”.

Sufrimenduaren aspektu kritikoenak I

Sufrimenduaren sakonaz behar bezala jabetzeko, oinarrizko zenbait aspektu hartu behar dira kontuan, oinarrizko aspektuak, bai, baina kritikoak eta erabakigarriak fenomenoari egoki heltzeko.

 • Funtsezkoa: dolua onartzea. Sufrimenduak sentimendu hauek eragiten ditu: samindura, larrimina, herra, oroimina, gaitzondoa, mendeku-gosea… Edozein biktimak nahitaez esperimentatu behar ditu sentimendu horietako batzuk; erabat naturala da. Baina hori ez da problema; dolua pasatu behar da, eta ezaugarri horiek ditu. Sentimendu horiek pizten dira, eta haietako batzuk izatea ekidinezina bezain beharrezkoa da. Hortaz, onartu behar dira. Pertsonaren eta prozesuaren fase bat izan beharrean pertsonaren historiaren bizkarrezurra direnean da zinez problema.
 • Larriena biktimazioa da; garrantzitsuena, hura gainditzea. Sentimendu biktimistak agertzen direnean, biktimazioaz mintzo gara. Biktimarentzat, bizitza biktimizaziotik libratzea da garrantzitsuena. Biktimizazioa gaindituz gero, pertsona gauza izango da berriz bere bizitzaren jabe izateko, kolpeak kendu zion subiranotasuna berreskuratzeko. Azken batean, biktimak ulertu eta esperimentatu behar du sentitzen duen mina baino garrantzitsuagoa dela bizitza.

Sufrimendua

Genetikoki prestatuak gaude enpatiarako. Hari eskerrak, gurea balitz bezala sentitzen dugu, parte batean, lagun hurkoaren sufrimendua. Enpatia da, beraz, elkartasunerako eta altruismorako gaitasunaren oinarria. Gizartea eta bizikidetza, hain zuzen ere, horregatik dira posible.Edozein injustizia edo zoritxarren biktimen ondoan egotea erabaki dezakegu. Erabaki hori harturik, garatu egin behar da hurrengoak kontuan hartuz:

 • Mina eta prozesua. Latinezko patientia hitzak bi ideia biltzen ditu: batetik, sufrimendua, baina, bestetik, pazientzia, hau da, konformidadea, mina jasateko gaitasuna. Beraz, sufrimenduak biak ditu bere barrenean: mina eta mina eramateko gaitasuna. Kontraesana dirudi, baina jakinduriaz beteriko sintesia da.
 • Ez da ona, baina ezin dugu ekidin. Gizakiak berezkoa du osasunean eta zoriontasunean bizitzeko borrokatzea. Sufritzeko bizitzea edo dolorismoa bizitzaren zentzutzat hartzea, duda izpirik gabe, osasungaitza da.
 • Pertsona deuseztatzea eta hazteko aukera. Sufrikario, oinaze eta pena besterik ez bada, pertsona deusezta dezake. Baina, horrekin batera, pazientzia, konformidadea edo tolerantzia garatuz gero,hazteko aukera ere bihurtzen ahal zaio.
 • Jatorrizko sufrimendua. Sufrimenduak indibidualizatu egiten gaitu, bakoiztu. Horregatik, edozein sufrimenduk gure erroetako bakardadera garamatza, hots, amaieradun izatearen jatorrizko sufrimendura, finitutasunaren oinazera. Sufrimendu honek beste izen batzuk ere hartzen ditu: babes-gabezia, ezinegon existentziala.

Kontzientziari entzuteko gaitasuna

Pertsona guztiok dugu kontzientziari entzuteko gaitasuna. Eta gure kontzientziak beti du, edozein egoeratan, proposamen etiko bat gure zain. Beraz, erabaki etikoak hartu ahal izateko dugu kontzientzia.Etika garrantzitsua dela badakigu, baina etikoki jokatzea ez da hain erraza izaten. Erabaki bat hartu behar dugunean behin baino gehiagotan ataka beraren aurrean topatzen gara. Zer egin? Komeni zaiguna edo egin behar duguna. Badakigu zer den egin beharrekoa baina batzuetan hori ez da izaten egin nahi duguna eta horrelakoetan geure buruari tranpak egiteko joera izaten dugu. Egin nahi dugun hori egiteko argumentuak asmatzen ditugu, sinesten ditugu eta egin nahi duguna egiteko zilegitasuna dugula sentitzen dugu. Hori da kontzientzia-lasaitasuna sortzea. Horrela, etika geure neurriko jantzia bihurtzen dugu.Etika giza duintasunaren errespetuarekin oso lotua dago eta horrela definitu dezakegu: gure kontzientziak egin behar duen ahalegina giza duintasunaren errespetuak planteatzen dizkion eskakizunen aurrean.Beraz, gatazka egoeretan hartzen ditugun erabakien arabera, gatazka hori suntsitzailea edo eraikitzailea izan daiteke. Besteak beste, gatazka egoeretan erabaki behar duguna zera da, zer dagoen lehenago, neure helburua, proiektua…. edo giza duintasunaren errespetua. Eta erabaki hori kontzientziari entzunez hartu beharko genuke, tranparik gabe.

Esker onaren Ikaskuntza

Aurreko artikuluan gizaki guztion izaera mugatuaz hitz egiten genuen. Baina, pertsonak ez gara, zorionez, izaera mugatua bakarrik.

Izaera mugatuaren txanponaren beste aurpegia esker ona da edo gauza berdina dena, edozein egoeraren aurrean alde positiboa identifikatzeko ahalmena dugu.

Estimatzen dugun norbaitekin gatazka bat dugunean, une horretan, batez ere, bere alde negatiboa ikusten dugu. Baina, zergatik nahi izaten dugu harekin berradiskidetu? Haren mugen gainetik, esker ona merezi duen hura bilatzeko borondateak beregan dagoen on guztia aurkitzera garamatzalako.

Gatazketan zatitzen eta banatzen gaituenetik haratago, akordioak eta aukerak identifikatzen laguntzen du esker onak; adostasunen bat eta eraikitzailea dena bilatzen suntsitzailea denaren gainetik. Horregatik, esan dezakegu zailtasunen artean aukerak bultzatzea dela bizikidetza.

Esker onaren zentzuak bizitzan eta besteengan konfiantza jartzea ahalbidetzen du. Konfiantza jarri gabe bizitza gaixotu egiten da, bizikidetza ez da bideragarria eta berradiskidetzeak mesfidantzaren harresiarekin egiten du topo.

Gizakion izaera mugatuaren ikaskuntza

Geure eguneroko hainbat gertaeraz kontzientzia hartzen dugunean haietatik ikasi egiten dugu. Esperientziak ikaskuntza bihur ditzakegu. Gaurkoan, geure izaera mugatuari begiratuko diogu.

Pertsona guztiak aldi batez bakarrik bizi gara, inperfektuak gara, ez dakigu dena, eta ez gara ahalguztidunak. Baina gatazketan behin baino gehiagotan mugatuak izatearen kontzientzia hori galdu egiten dugu, guztia dakigula sinesten dugu, egiaren jabe garela eta dogmatismoaren bidetik jokatzen dugu. Dogmatismo horrek besteei min egitera eraman gaitzake, baita maite ditugun personei ere. Geure izaera mugatuaren kontzientzia galtzeak errealitatetik kanpora jartzen gaitu.

Neure izaera mugatuaz jabetzeak besteen izaera mugatua ulertzera narama. Horrela, besteek eragiten didaten mina ere bere izaera mugatuaren ondorio dela pentsatzera eta ulertzera eraman nazake. Honek ez du eragindako edo jasandako gaitza justifikatzen baina zerbait argitu dezake, hobeto ulertzen, erlatibizatzen eta bide batez adiskidetzearen bidea irekitzen lagundu nazake. Apaltasunetik jokatzera ahalbidetzen du; apaltasuna, norberaren mugak onartu eta horren arabera jokatzea bezala ulertuaz.

Etorkizunari begira prebentzio ikuspegia

Aurreko zenbakietan bizikidetzarako berradiskidetze-prozesu batek esan nahi duenari buruz aritu gara, eta esan dugu beharrezkoa ikusten dugula hiru epe aztertzea: iragana, oraina eta etorkizuna.

Etorkizunari begira, prebentzio-begirada partekatu behar dugu, gertatu zaiguna berriro ere gerta ez dadin. Etorkizunean, gatazkak edukitzen jarraituko dugu, gatazka gizakiari atxikia dagoen zerbait delako. Kontua ez da gatazkarik ez edukitzea, prebenitzea eta horiei modu eraikitzaile batean aurre egiten ikastea baizik. Horrenbestez, bizikidetza-kultura berri bat behar dugu. Eta garrantzitsua da hezkuntza-eremuan lan egitea.

Urnietan, ikastetxeekin ari gara lanean bizikidetza-kultura berri batera hurbiltzeko eta azkeneko urteetan ikastetxeetako irakasleentzat ikastaroak antolatu ziren Izan Proposamenaren inguruan, ˝pertsona izaten hezteko” helburuarekin. Eta pertsona izaten nola hezten da?

Baketik-ek mahai gainean jartzen duen teoriaren arabera, geure eskarmentutik eta norberaren esperientzietatik ikas dezakegu. Esperientzia horietaz jabetzen bagara, ikaskuntza bilaka ditzakegu.

Oinarrizkoak deitzen eta pertsona guztiak partekatzen ditugun lau ikaskuntza daude: izarea mugatua, esker ona, kontzientziari entzutea eta giza duintasuna. Pertsona guztiek dauzkagu horrelako esperientziak. Beste hiru ikaskuntza instrumentalak dira: elkarrizketa, enpatia, pazientzia; eta, azkenik, funtsezko ikaskuntza batek guztiak biltzen ditu: maitasunaren ikaskuntzak.

Zortzi ikaskuntza horien inguruan eratzen da Izan Proposamena eta hori da ikastetxeetan irakasleekin landu dena, ondoren ikasleekin landu dezaten. Aurrerantzean proposamen honetan sakontzen jarraituko dugu.

Oraina: humanizazioa (I)

Humanizazioa da orainari aurre egiteko moduan nagusitu behar den jarrera hobeto deskribatzen duen hitza. Hiru gako: erabakia, aldaketa eta enpatia.

1. Erabakia. Lehenengo, indarkeriaren amaiera ordenatua duen prozesua bideratzeko erabakia, bizikidetzaren helburuarentzat baliagarria izan dadin. Beharrezko oharrak:

 • Amaiera egiazkoa, itzulezina, adierazia eta data zehatz batean irudikatua da, kontrapartida politikorik gabe gauzatzen dena eta iraganaren berrikuspen kritikoa galerazten ez duena.
 • Indarkeriaren amaiera ordenatuak humanizazioaren eta bake sozialarekin konpromiso soziopolitikoa eta instituzionala dakar, bi irizpiderekin: (1) legeari exijentziarik, laidorik edo irainik gehitu gabe indarkeriarekin amaitu dutenentzat; eta (2) neurri legegileak, judizialak, eta presoentzat espetxe- eta indultu-neurriak artikulatzea.

2. Aldaketa. Pentsamolde- eta jarrera-aldaketa behar du orainak. Bizikidetza-kultura berria eraiki behar dugu. Aldaketa horrek zerikusi handia du iraganaren inertziaren desaktibazioarekin lengoaiaren erabilpenean edo desberdina aurkari bezala ikusteko esparruetan.

3. Enpatia. Aurretik ez bada egin, oraina biktima guztienganako enpatia konpartituaren garaia da: aitortzea, kalteak ordaintzea eta elkartasun eregainkorra eta afektiboa. Giza eskubideen bortxakeria pairatu duten biktimenganako enpatiaren eta elkartasun esplizituaren berehalakotasuna.

Iraganari begirada

Iraganera begiratzeak gertatutakoa elkarrekin aztertzea dakar, eta bi gauza eskatzen ditu. Lehenengoa, gertakariak argitzea, biktima guztiei egindako kaltea ezagutzea eta aitortzea dakarrena; eta bigarrena, gertakari hauek baloratzea. Geratutakoaren berrikuspen kritikoa, etikoa eta prepolitikoa egiteaz ari gara. Hiru zehaztapen egitea komeni da:

 • Gertakariak. Sufrimendu, biktimak eta giza eskubideen bortxaketa guztiak hartu behar dira aintzat. Biktima guztiei egindako kaltea ezagutu eta aitortu behar da, ez geure hurbileko sentitzen ditugunena bakarrik. Hortxe dago, hain zuzen ere, berradiskidetze-prozesu baten bideragarritasuna edo porrota eragin dezakeen gakoa.
 • Diagnostikoak. Gertatutakoa interpretatzeko modu bat baino gehiago egongo direla onartu beharra dago. Ezinezkoa da diagnostiko politiko partekatua egitea geure hurbileko historia osatzen duten gertakarien arrazoien eta sorrerari buruz.
 • Balorazioa. Balorazio etikoa eta prepolitikoa partekatzeko betebehar morala daukagu. Berriro inoiz gertatu behar ez duenaz («Inoiz gehiago ez») ados jar daitezke aldeak, eta jarri behar dute. Badago gutxieneko adostasun baterako lehengairik: «Giza duintasunaren aurretik beren kausa edo helburua jarri zuelako zenbaitek gertatu zen gertatu zena. Kalteak ordaintzeko konpromisoa eskatzen du horrek. Inongo kausa politikok, inongo alderdiren helburuk, inongo estatu-arrazoik ez dute balio absoluturik, gizakiari eta bizitzari zor zaion errespetuaren gainetik jartzeko modukorik».

Berradiskidetzearen helburuak eta estrategia

Berradiskidetzeak zauri pertsonalak sendatzeko, urratu sozialak konpontzeko eta zatiketa suntsitzaileak prebenitzeko balio du. Hainbat helburu uztartzen ditu berradiskidetze-prozesu batek, eragin-eremu desberdinekoak.

 • Biktimei dagokienez, ordaintzea da premiazko helburua. Biktimei eragindako kaltea aitortu, arindu eta ordaindu egin behar da.
 • Gizarteari dagokionez, humanizatzea da premiazko helburua. Gizartean sortutako hausturak eta zatiketak konpondu egin behar dira, gorrotoak eta aurreiritziak ezabatu, eta errespetua, elkarren onespena eta elkarrizketa sustatu.
 • Adiskidetzea da helburu politikoa eta estrategikoa. Bakezko bizikidetza sendotu behar da, printzipio demokratiko hauetan oinarritua: justizian, askatasunean, berdintasunean eta bakean.

Helburu hauek lortzeko bidea edo estrategia hau da: iraganarekin, orainarekin eta geroarekin jarduteko modu berri bat partekatzea. Hau da, ikuspegi kritikoarekin aztertzea iragana, ikuspegi konstruktiboarekin oraina, eta ikuspegi prebentiboarekin geroa. Hiru denbora horiek ditugu berradiskidetze-prozesuaren ardatzak.

Nor da berradiskidetzearen subjektua?

Berradiskidetzeaz hitz egiterakoan ohiko akatsa izaten da biktimei eta biktimarioei bakarrik dagokien eginkizuna dela pentsatzea. Hau ez da horrela inondik inora. Gizartea eta haren ordezkariak dira berradiskidetzearen subjektuak. Berradiskidetzea ez da biktimen eginkizuna, gizartearena baizik. Biktimek prozesu horren onuradun izan behar dute, ez erantzule. Horregatik diogu berradiskidetzea pertsona eta gizarte mailan konprometitzen gaituen prozesua dela. Honi lotuta, bi errealitate-irizpide azpimarratu behar dira:

 • Ardatza. Berradiskidetzeaz hitz egiten dugunean eremua mugatu egin behar dugu. Bizikidetzaren berradiskidetzearen eremu sozialaz ari gara, bere muina da. Berradiskidetzearen banakako eremua banakakoen erabaki askearen aukeren barruan kokatzen da.
 • Prozesua. Bere ehunean urradurak eta zatiketak jasan dituen gizarte batean bizikidetzaren berradiskidetzea prozesu konplexua eta zaila da, pazientzia eta prozesuzko eta aurrera egiteko mailaz mailako pentsamolde errealista behar dira. Urratsez urrats egin behar da aurrera.

Bizikidetzaren berradiskidetzearen erronka

Azken hamarkadetan, indarkeria, giza eskubideen urratzea, zatiketak eta krsipazioa etengabeak izan dira. Elaboratu eta bideratu behar den gizarte eta politika mailako bizipen traumatikoa da gizartean gaizki onartzeak etorkizunean erreakzio-fenomeno ez desiragarriak sorraraztea ekiditeko.

Horregatik, bakea sendotuko, geure oraina humanizatuko, iraganeko urratuak erreparatuko eta etorkizunean berriro ez errepikatzea prebenituko duen berradiskidetzerako eta bizikidetza-kultura berria bultzatzeko prozesu bat beharrezkoa da.

Bizikidetzaren berradiskidetzeari laguntzeko ahaleginaren zentzua oso galdera errezentzat erantzun zintzoa edukitzea esan nahi du:

 • Zer gertatu da eta zergatik?
 • Zer egin dezakegu orain?
 • Zer egin beharko litzateke berriro gertatu ez dadin?

Galdera hauen erantzunek ezaugarri oso zehatzak eduki behar dituzte: argiak, errazak eta egiarekiko leialak izan behar dute, ezin dute gorrotora eraman baizik eta bizikidetzara eta antzeko gertakariak errepikatzea prebenitu behar dute.

Zer den eta zer ez den berradiskidetzea

Berradiskidetze hitzak mesfidantzak eta gaizki ulertuak sortzen ditu. Berradiskidetzearen ideia desberdinak ditugu. Hori dela eta, berradiskidetzea zer den eta zer ez den argitzea komeni da. Zabaldua dagoen berradiskidetzearen irudi bat honakoa da: gatazka bat izan ondoren besarkatzen diren bi pertsona. Eta guk bizi izan dugun gatazka suntsitzaile baten ondoren irudi horrek beldurra sorrarazten digu.

Pertsona batzuk beldur dira berradiskidetzeak, amnesia eta ahaztea esan nahi izatea, berez, gogoratzea eta memoria kritikoa izan behar duenean. Beste batzuk berradiskidetzea mendekua eta kontu hartzea izango denaren beldur dira, eskuzabaltasuna eta apaltasuna izan behar duenean.

Indarkeriak, zatiketak eta gatazka suntsitzaileak kolpatutako garai baten ostean, berradiskidetzearen bidez berreraikitzen da bizikidetza, elkarrenganako errespetua eta onespena oinarri direla. Horrek ez du esan nahi lehen aurkari zirenak orain adiskide izango direnik, baizik eta elkar errespetatuko eta onartuko dutela berriro. Geure gizarteari dagozkion gatazken eta desberdintasunen kudeaketa baketsuaren eta demokratikoaren aldeko baldintzarik gabeko apustua esan nahi du.

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu zure nabigazioa errazteko eta analisi estatistikoak egiteko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, hauen erabilera onartzen duzula ulertuko dugu. Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu Cookie Politika
Cookie Politika